Artysta jest człowiekiem, który w dobie komercjalizmu i szybkich zmian na rynku pracy, trendów, stylu życia oraz pogoni za pieniądzem zmuszony był znaleźć miejsce i alternatywę dla własnej twórczości. Jego twórczość jest odbiciem trudnych doświadczeń i decyzji młodego pokolenia szukającego możliwości dopasowania się do współczesnego stylu życia.

Jako młody człowiek stojący przed wyborem własnej drogi zawodowej ze względu na chorobę zetknął się z trudami i bezwzględnością na rynku pracy, co pchnęło go w stronę potrzeby wyrażenia emocji oraz frustracji i nadania im materii. Pierwsze prace były efektem wyrażenia, uzewnętrznienia skumulowanych doświadczeń związanych z chorobą blokującą rozwój zawodowy artysty.